top of page

Klant

Stad Brussel

 

Waar

Krakeel, Marollen

Brussel

 

Wanneer

2023

 

Wie

Alive Architecture, Nele Stragier Architectuur, Advista, Taktyk, Détéa

 

Oppervlakte

1,2 ha

Budget programma

5.000.000 €

AHC Krakeel

De AHC (As- en Huizenblokcontract) is een nieuw type wijkcontract dat zich richt op een kleiner gebied binnen bepaalde sociaal moeilijke wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We wonnen het project dankzij ons voorstel om vijf themaweken te organiseren.

 

Binnen dit project nemen we de rol op ons van coördinator en van participator van het begin tot het einde. Hiervoor organiseren we wekelijkse vergaderingen met het team en de klant, nemen we contact op met de verenigingen op en rond de site, zetten we verkennende wandelingen op en organiseren we wereldcafés tijdens de algemene vergaderingen. Om de meer kwetsbare partners te bereiken hebben we ontmoetingen georganiseerd met Bravvo en de jongeren die actief zijn in de wijk.

 

Deze veelvuldige ontmoetingen stelden ons in staat om het programma van de CACI op te stellen.

Klant

Stad Brussel

 

Waar

Krakeel, Marollen

Brussel

 

Wanneer

2023

 

Wie

Alive Architecture, Nele Stragier Architectuur, Advista, Taktyk, Détéa

 

Oppervlakte

1,2 ha

Budget programma

5.000.000 €

bottom of page