top of page

DWC Les Villas

Onze aanpak voor de programmering van het wijkcontract is gebaseerd op drie sociaal-ruimtelijke dimensies: de open ruimte, de bebouwde ruimte en de leefruimte. Binnen die context hebben we de bestaande situatie van de locatie verbeterd: publieke ruimte, bestaande gebouwen en lokale expertise.

 

Om het 'er al zijn' te stimuleren ontmoetten we verschillende actoren op de locatie en organiseerden we participatieve themaweken met telkens een algemene vergadering, een verkennende wandeling en een vergadering met het buurtcomité. Om het meer kwetsbare publiek te raken organiseerden we brainstorms rond wafels en BBQ's.

 

Tijdens de vele ontmoetingen identificeerden we de ruimtelijke en sociale aspecten die versterkt moeten worden in de buurt en identificeerden we erfgoed dat volgens de bewoners gerenoveerd zou moeten worden. Tot slot was het stimuleren van ontmoeting en het versterken van de sociale cohesie een van de belangrijkste doelstellingen en de reden waarom 20% van het budget werd geïnvesteerd in sociaaleconomische projecten.

Klant

Gemeente Ganshoren

 

Waar

Wijk Les Villas

Ganshoren, Brussel

 

Wanneer

2022-2023

 

Wie

Taktyk, Alive Architecture

Idea Consult, Brat

 

Oppervlakte

40 ha

 

Budget programma

13.157.000 €

Klant

Gemeente Ganshoren

 

Waar

Wijk Les Villas

Ganshoren, Brussel

 

Wanneer

2022-2023

 

Wie

Taktyk, Alive Architecture

Idea Consult, Brat

 

Oppervlakte

40 ha

 

Budget programma

13.157.000 €

bottom of page