top of page

Dardaar: A Happy Place

Dardaar-A Happy Place is een klein renovatieproject van de open ruimte tussen de twee sociale woningen van de Pieremansvlakte in de steegjes van de stad Helemans. Maar het is in de eerste plaats een gelegenheid om ontmoetingen tussen bewoners mogelijk te maken, om hen uit te nodigen de open ruimte te gebruiken en zich toe te eigenen.

 

Daarom organiseerden we in totaal 18 workshops in verschillende thema’s om de transformatie van de open ruimte te co-designen en co-construeren. Door middel van een reeks collectieve aanplantingen, schilderingen, en de co-constructie van stadsmeubilair nodigden we de bewoners uit om bij te dragen aan het opknappen van de omgeving van de sociale woonblokken. Door middel van collectieve intelligentie hebben we de omgeving getransformeerd in een aangenamere en levendigere buurt, terwijl we de bewoners en gebruikers een stem gaven.

Klant

Gemeente Brussel

Medegefinancierd door Creative Europe

 

Waar

Pieremansstraat & steegjes van Helemans Stad

Brussel

 

Wanneer

2021 - 2022

 

Wie

Bravvo & Alive Architecture

 

Oppervlakte

1,1 ha

Budget

69.000 €

Klant

Gemeente Brussel

Medegefinancierd door Creative Europe

 

Waar

Pieremansstraat & steegjes van Helemans Stad

Brussel

 

Wanneer

2021 - 2022

 

Wie

Bravvo & Alive Architecture

 

Oppervlakte

1,1 ha

Budget

69.000 €

bottom of page